BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Studenci Wydziału Ekonomii i Administracji uczestniczyli w prelekcji pt. "Bankowość Spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki - Misja - Wartości”, zorganizowanej w ramach programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Wykład poprowadziła Pani Ewa Niedbałka, Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach. Studenci poznali specyfikę banków spółdzielczych, ich ofertę produktową oraz dowiedzieli się jaką pełnią rolę dla lokalnych społeczności.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W murach naszej Uczelni gościliśmy Panią Agatę Katkoniene - wykładowcę z Mykolas Romeris University w Wilnie, która przeprowadziła zajęcia dla studentów kierunku Pedagogika nt. znaczenia pozytywnej komunikacji w szkole, komunikacji z dzieckiem i rodziną w szkole, możliwości współpracy rodzic (rodzina) – nauczyciel (szkoła), interwencji rodzinnej - roli szkoły w sieci wsparcia rodziny.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dydaktyk PWSZ w Skierniewicach, dr Danuta Rozpędowska-Matraszek - członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, uczestniczyła w Konferencji Naukowej: Informatyka w Zarządzaniu oraz Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej. Celem konferencji Informatyka w Zarządzaniu było współtworzenie platformy wymiany najnowszych osiągnięć naukowych i wspólnych inicjatyw badawczych z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy studentów i wykładowców Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach do udziału w bezpłatnych e-szkoleniach z obsługi systemu Comarch ERP Optima, oprogramowania służącego do obsługi księgowości, kadr i płac oraz sprzedaży. Wszystkie szkolenia kończą się bezpłatnym egzaminem on-line, którego zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu. Informacja dotycząca szkoleń i zapisy: brdembowscy@wp.pl

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 26 listopada br. dr Grażyna Cęcelek, pracownik Instytutu Nauk Społecznych, Wydziału Ekonomii i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach, reprezentowała naszą Uczelnię podczas konferencji „Zewnętrzne wsparcie szkół w realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego”, która odbyła się w Centrum Akademickim Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dydaktyk naszej Uczelni dr Maciej Karwas uczestniczył w międzynarodowym wydarzeniu promocyjnym programu NATO „Science for Peace and Security” (SPS), organizowanym w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Celem wydarzenia była popularyzacja wiedzy o programie wśród polskich i zagranicznych podmiotów, potencjalnie zainteresowanych współpracą przy realizacji międzynarodowych projektów o charakterze naukowym lub szkoleniowym.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci kierunku Pedagogika, specjalność resocjalizacja z profilaktyką społeczną, oraz przedstawiciele Koła Naukowego SECURUS uczestniczyli w wyjeździe do Zakładu Karnego w Łowiczu. Celem wyjazdu było pokazanie praktycznych aspektów pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej. Inicjatorem wyjazdu była dr Anna Wiktorowicz.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

21 listopada br. zakończyło się głosowanie w plebiscycie „Nauczyciel na Medal”, zorganizowanego przez Dziennik Łódzki, Express Ilustrowany i NaszeMiasto.pl z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Dydaktyk naszej uczelni - dr Grażyna Cęcelek zajęła drugie miejsce w kategorii Nauczyciel akademicki. Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

19 listopada br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach odbyła się konferencja „Modernizacja doradztwa zawodowego”, zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. W przedsięwzięciu uczestniczyli przedstawiciele kadry kierowniczej i nauczyciele placówek oświatowych, prowadzonych przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 14 - 17 listopada br. członkowie Koła Naukowego EKONOMIKUS uczestniczyli w wyjeździe do Austrii. Studenci zwiedzili Muzeum Pieniądza w Wiedniu, gdzie zapoznali się z rodzajami monet i banknotów, używanych jako środek płatniczy w Austrii. Poznali strukturę Narodowego Banku Austriackiego. Odwiedzili jeden z najważniejszych skarbców świata, gdzie zobaczyli korony cesarskie, a także przechowywany skarb Burgundzki i skarb Zakonu Złotego Runa.

(...) więcej
1446
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595