BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Informujemy, iż termin zgłoszeń w Wewnątrzuczelnianych Wyborach Miss i Mistera Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach został przedłużony do 16 lutego 2019 r. W wyborach zostaną wyłonieni laureaci w następujących kategoriach: Miss i Mister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Pierwsza Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Druga Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Miss i Mister Internautów 2019. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniach 2-5 lutego br. członkowie Koła Naukowego EKONOMIKUS uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Litwę. Studenci odwiedzili Muzeum Pieniądza w Wilnie, gdzie poszerzyli wiedzę z zakresu historii pieniądza i bankowości na świecie. Poznali litewską walutę i rozwój krajowej bankowości, od czasu powstania pierwszych instytucji kredytowych do czasów współczesnych. Mieli możliwość porównania struktury Banku Centralnego Litwy z innymi, wcześniej poznanymi, podmiotami Europejskiego Systemu Banków Centralnych.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach zaprasza studentów kierunku pedagogika do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Opieka nad dzieckiem z doświadczeniem traumy – wyzwania, wskazówki, rekomendacje”. Podczas szkolenia będą prezentowane m.in. sposoby pracy z dzieckiem, które doświadczyło traumy, strategie wsparcia oraz podejścia terapeutyczne. Rekrutacja trwa do 28 lutego br. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną na adres e-mail: szkolenie.pwsz@gmail.com.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zapraszamy studentów wszystkich kierunków do udziału w kursach językowych na platformie e-learningowej. Platforma e-learningowa zawiera sześć kursów: angielski, angielski biznesowy, niemiecki, hiszpański, włoski, francuski. Licencja na kursy trwa do 20 lutego 2020 roku. Kursy e-learningowe stanowią dodatkową formę wsparcia kształcenia językowego i nie podlegają ocenie w toku studiów. Studenci chętni do skorzystania z kursów proszeni są o odbieranie kodów dostępu do platformy e-learningowej w Dziekanacie, w godzinach pracy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie „Plan Gliniarz”. Celem projektu jest propagowanie aktywności fizycznej wśród policjantów, studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, poprzez sztuki walki, kreowanie pozytywnego wizerunku Policji w społeczeństwie, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa oraz promowanie służby w Policji jako atrakcyjnej oferty na rynku pracy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Akademia Dietetyki ogłasza ogólnopolski konkursu na najciekawszy artykuł popularnonaukowy z obszaru dietetyki lub nauk o żywieniu. Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów I stopnia oraz studentów i absolwentów studiów II stopnia, z kierunku dietetyka. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i absolwentów wyższych uczelni do rozwoju własnych umiejętności redakcyjnych, promocja redagowania artykułów, prac poglądowych opartych na rzetelnych źródłach jakimi są publikacje naukowe. Nagrody w konkursie: cykl specjalistycznych szkoleń, zestaw 7 plansz edukacyjnych Akademii Dietetyki.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach przyjmuje zgłoszenia na szkolenie wojskowe w ramach Legii Akademickiej. Szkolenie skierowane jest do studentów wszystkich kierunków i będzie odbywało się w dwóch etapach: część teoretyczna – realizowana w uczelni w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczna realizowana w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych. Warunkiem udziału jest posiadanie kwalifikacji wojskowej lub wyrażenie gotowości odbycia jej. Ostateczny termin zgłoszeń – 29 stycznia 2019 r.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku pedagogiki w ramach zajęć „Edukacja międzykulturowa w teorii i praktyce”, prowadzonych przez dr Joannę Stepaniuk, od listopada 2018 roku realizują własne projekty dotyczące edukacji międzykulturowej i wielokulturowości. Studenci wykorzystując m.in. metodę projektu edukacyjnego, prezentują ogólną charakterystykę (liczebność, obszary zamieszkiwania), historię, szkolnictwo, religię, działalność społeczno-kulturalną, mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających na terenie Polski.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studentki dietetyki Katarzyna Sobol i Wioletta Kozłowska, wraz z opiekunem dr inż. Agnieszką Wiosetek – Reske, przeprowadziły warsztaty żywieniowe pt. „Owoce i warzywa” w przedszkolu w Domaniewicach. Program warsztatów obejmował: promocję owoców i warzyw w codziennej diecie, przedstawienie piramidy zdrowego żywienia, łamigłówki warzywno-owocowe oraz degustację zdrowego deseru - galaretki pomarańczowo-marchwiowej. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć z techniki żywienia oraz akcji promującej zdrowie.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Studentów zapraszają do udziału w pierwszych Wewnątrzuczelnianych Wyborach Miss i Mistera PWSZ w Skierniewicach. W wyborach zostaną wyłonieni laureaci w następujących kategoriach: Miss i Mister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Pierwsza Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Druga Wicemiss i Wicemister Studentów PWSZ w Skierniewicach 2019, Miss i Mister Internautów 2019. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

(...) więcej
1246
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595