BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

W środę, 9 stycznia br., członkowie Koła Naukowego EKONOMIKUS uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Warszawy. Studenci wraz z opiekunami, dr Barbarą Dembowską i mgr Anną Kopytowską, odwiedzili Centrum Nauki Kopernik, Giełdę Papierów Wartościowych oraz Centrum Pieniądza im. Sławomira S. Skrzypka, gdzie dowiedzieli się, jak zabezpieczane są banknoty, poznali historię pieniądza i sposoby przechowywania najbardziej wartościowych przedmiotów.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

We wtorek, 8 stycznia br. odbyła się gala plebiscytu „Nauczyciel na Medal 2018”, zorganizowana w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podczas gali zostali nagrodzeni laureaci. Przypominamy, że w kategorii „Nauczyciel akademicki”, drugie miejsce zajęła dr Grażyna Cęcelek. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Pracownicy Instytutu Informatyki i Matematyki Stosowanej - mgr inż. Łukasz Rybak i prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Dudczyk opracowali autorską koncepcję adaptacyjnego systemu wspomagania decyzji, pozwalającego na realizację strategii walki sieciocentrycznej. W ramach realizacji koncepcji nasi naukowcy zaprojektowali model decyzyjny systemu teleinformatycznego i dokonali korelacji algorytmu klasyfikacji statystycznej z metodą uczenia maszynowego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach pragną złożyć wszystkim studentom, pracownikom, przyjaciołom i sympatykom naszej Uczelni najserdeczniejsze życzenia, zdrowych, pogodnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym 2019 roku.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach ogłasza dzień rektorski w dniu 02.01.2019 r. Dzień rektorski dotyczy studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków i lat studiów.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Dydaktyk PWSZ w Skierniewicach, dr Danuta Rozpędowska-Matraszek, uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni, administracji publicznej oraz firm informatycznych i doradczych, zainteresowanych sektorem publicznym.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Ministerstwo Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakończyło pilotażowy program edukacji wojskowej studentów Legia Akademicka. Wspólnie zrealizowany projekt cieszył się dużym zainteresowaniem. W programie uczestniczyło 61 studentów PWSZ w Skierniewicach z kierunków: Bezpieczeństwo wewnętrzne, Pielęgniarstwo, Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie, Ogrodnictwo.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci Wydziału Ekonomii i Administracji uczestniczyli w prelekcji pt. "ZUS dla studenta. Ubezpieczenia społeczne w praktyce”, zorganizowanej w ramach programu Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Wykład poprowadził Sławomir Łuczyński, Kierownik Inspektoratu ZUS w Skierniewicach. Studenci zapoznali się z różnymi formami wykonywania pracy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej) i obowiązkami w zakresie ubezpieczeń społecznych jakie wiążą się z każdą z tych umów. Poznali także korzyści wynikające z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 10 grudnia br. członkowie Koła Naukowego SECURUS z kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, wraz z opiekunem naukowym dr Alojzym Pilichem uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Łowicza. Studenci zwiedzili Zamek Prymasowski, gdzie zapoznali się z burzliwą historią miasta i zamku Prymasowskiego – siedziby Interrexów, która nierozerwalnie wplatała się w historię Rzeczpospolitej w trudnym okresie dziejowym na przestrzeni wieków.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
Uczelniana Rada Samorządu Studentów zaprasza wszystkich na Słodkie Mikołajki.
Miejsce: PWSZ w Skierniewicach, Batorego 64 E i F
Termin: 7 i 8 grudnia br.
Godzina rozpoczęcia: 9:30
Przyjdź i skosztuj!
(...) więcej
1346
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595