BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach ogłasza:
a) godziny rektorskie w dniu 22.12.2017 od godziny 13.00,
b) dzień rektorski w dniu 02.01.2018 r.
Godziny i dzień rektorski dotyczą studentów studiów stacjonarnych wszystkich kierunków i lat studiów.
Zarządzenie Rektora

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku we współpracy z Wolters Kluwer Polska SA zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszy artykuł naukowy dla studentów i doktorantów nt. Bezpieczeństwo narodowe RP - aspekty prawne, politologiczne, ekonomiczne i społeczne.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studentki pedagogiki Alicja Piecko, Bogumiła Antosik, Karolina Gołębieska i Magdalena Trębska zdały wzorowo egzamin wieńczący wielomiesięczny program praktyk pilotażowych. Podczas egzaminu wszystkie studentki wykazały się olbrzymią wiedzą i umiejętnościami. Gratulujemy rozwoju zawodowego!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
W dniu 11 grudnia br. studenci Wydziału Ekonomii i Administracji uczestniczyli w wykładzie „Nie stój- inwestuj”. Spotkanie poprowadził dr Tomasz Filipiak - Wykładowca Szkoły Giełdowej przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Studenci zdobyli wiedzę nt. funkcjonowania polskiego rynku kapitałowego, zależności pomiędzy podejmowanym ryzykiem a możliwym do osiągnięcia zyskiem, wpływu giełdy na gospodarkę oraz czynników decydujących o sukcesie na giełdzie. (...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 8 grudnia br. grupa studentów Administracji, Finansów i rachunkowości oraz Pielęgniarstwa uczestniczyła w wyjeździe do Warszawy. Studenci wzięli udział w zajęciach pt. Zasoby informacyjne statystyki publicznej w Urzędzie Statystycznym w Warszawie oraz skorzystali z zaproszenia Pani Poseł Doroty Rutkowskiej do Sejmu. Wysłuchali wykładu na temat polskiego parlamentaryzmu, zwiedzili wybrane budynki sejmowe, a także obserwowali obrady z galerii Posiedzeń Sejmu.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka
W dniach 8 – 9 grudnia br. w PWSZ w Skierniewicach odbyła się I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wielowymiarowość kształcenia ustawicznego. W murach naszej Uczelni gościliśmy m.in. przedstawicieli z Uniwersytetu Michała Römera w Wilnie, Fakulta múzických umení - Akadémia umení - Slovakia, Akademii im. Jakuba Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim... (...) więcej
Nie załadowano obrazka
Zapraszamy dydaktyków i studentów na wykład pt. „Nie stój- inwestuj!”, prowadzony przez doktora Tomasza Filipiaka - wykładowcę Szkoły Giełdowej przy Giełdzie Papierów Wartościowych. Spotkanie odbędzie się 11 grudnia 2017 r. w auli F342 w PWSZ w Skierniewicach, w dwóch turach:
I grupa: godz. 11.30-13.00
II grupa: godz. 13.10-14.40 (...) więcej
Nie załadowano obrazka

Jakub Kadysz student Zarządzania zdobył doświadczenie zawodowe w ramach projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w Agencji Lightscape w Łodzi. Podczas praktyk rozwijał umiejętności w zakresie zarządzania i marketingu. Zwieńczeniem praktyk jest wzorowo zdany przez Jakuba egzamin końcowy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

4 grudnia w auli PWSZ w Skierniewicach odbyło się spotkanie z Emilią Górniak vel Górską, Technical Team Managerem w łódzkim oddziale firmy Fujitsu Technology Solutions. Pani Emilia przedstawiła studentom informatyki specyfikę pracy w dziale Remote Infrastructure Management oraz innych działach firmy.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Uczelniana Rada Samorządu Studentów ogłasza konkurs na wzór graficzny dla URSS PWSZ w Skierniewicach. Projekty grafik można składać w Biurze Rektora, pok.107, ul. Batorego 64C do dnia 15 grudnia 2017 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia br.

(...) więcej
2546
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595