BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Kierownik Biura Karier mgr Kinga Kwiatkowska i Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia dr Piotr Miller uczestniczyli w Forum Jakości 2016, które odbyło się w PWSZ w Elblągu. Mgr Kinga Kwiatkowska, jako ekspert afiliowany przez Komisję ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP, przedstawiła "Rolę Biur Karier w przygotowaniu i realizacji praktyk zawodowych na profilu praktycznym".

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku Zarządzania obszarami wiejskimi w ramach zajęć z przedmiotu „Chów zwierząt”, uczestniczyli w Centralnych Targach Rolniczych zorganizowanych w Nadarzynie. Podczas zwiedzania wystawy studenci poznali rasy zachowawcze krów, owiec, koni i drobiu. Zapoznali się z nowymi technologiami budowy budynków inwentarskich, ich wyposażeniem, ofertą zwierząt hodowlanych i zasadami współpracy z firmami rynku rolniczego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W poniedziałek, 28 listopada br., odbyło się I spotkanie zespołu organizacyjnego IX Festiwalu Nauki. Podczas spotkania zostały przedstawione cele i założenia kolejnego Festiwalu Nauki. Ustalony został termin i hasło przyszłorocznego festiwalu. IX Festiwal Nauki przebiegał będzie pod hasłem „Różnorodność dla przyszłości”, termin realizowanego przedsięwzięcia to 24 – 31 maja 2017 rok.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W poniedziałek 28 listopada br., w murach naszej Uczelni gościliśmy przedstawicieli Zakładu Karnego w Łowiczu, tj. Dyrektora – ppłk. Krzysztofa Sznicera, Zastępcę Kierownika działu penitencjarnego – mjr. Zdzisława Kryściaka oraz Rzecznika prasowego - ppor. Roberta Stępniewskiego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dr. Alojzego Pilicha, wykładowcy i opiekuna Koła Naukowego SECURUS.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza na szkolenie pn. „Dawne odmiany drzew owocowych i ich uprawy", które odbędzie się 2 grudnia br., w PWSZ w Skierniewicach, w auli budynku F, w godzinach 10.00 – 15.00. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i kończy się uzyskaniem zaświadczenia.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 25 listopada br. w siedzibie naszej Uczelni odbył się Konwent III kadencji PWSZ w Skierniewicach. JM Rektor uroczyście przywitał i przedstawił członków Konwentu. Podczas obrad Konwent zaopiniował sprawozdanie Rektora PWSZ w Skierniewicach za rok akademicki 2015/2016.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W sobotę, 19 listopada br. odbyła się kolejna impreza  zorganizowana przez Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PWSZ w Skierniewicach pn. Uczelniany Festyn Sportowy. Kilkudziesięciu studentów brało udział w rozgrywkach międzykierunkowych.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Co studenci lubią najbardziej? Praktyczne zajęcia! Tradycyjnie już studenci II roku bezpieczeństwa wewnętrznego w ramach zajęć z Kryminologii i kryminalistyki uczestniczyli w praktycznych warsztatach na strzelnicy sportowej w Warszawie. Studenci przeszli szkolenie instruktażowe, a następnie strzelali z broni palnej. Zajęcia zostały zorganizowane z inicjatywy mgr Przemysława Horodeckiego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Uczelniana Rada Samorządu Studentów zaprasza studentów pierwszego roku studiów niestacjonarnych na obowiązkowe szkolenie z praw i obowiązków studenta. Szkolenie odbędzie się w niedzielę (20.11.2016), w budynku F, sala 342 (aula), o godzinie 11:20. Podczas spotkania zostaną przekazane ważne i przydatne informacje dla każdego studenta, a także ciekawostki z życia studenckiego. Zapraszamy!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W poniedziałek 14 listopada br. odbyło się szkolenie dla studentów I roku nt. Praw i obowiązków studenta. Na szkoleniu zostały poruszone istotne kwestie związane z życiem studenckim m.in. egzaminami, formami zajęć, kołami naukowymi, Akademickim Związkiem Sportowym oraz z funkcjonowaniem samorządu studenckiego.

(...) więcej
3846
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595