BIP
pl-PLen-GB
God�o pa�stwowe
Rekrutacja
Nie załadowano obrazka

Arkadiusz Rochmiński - student III roku Bezpieczeństwa wewnętrznego, członek KU AZS PWSZ, na co dzień trenujący w MKS Wojownik, zajął II miejsce w kategorii wagowej – 100 kg na Otwartych Akademickich Mistrzostwach Województwa Łódzkiego zorganizowanych 27 listopada 2016 r. w Łodzi. Gratulujemy!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową nt. policji państwowej w okresie xx-lecia międzywojennego. Zachęcamy do udziału!

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

PWSZ w Skierniewicach podpisała umowę patronacką z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu. Celem umowy jest rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie nauk o żywieniu i gastronomii. Sygnatariuszami podpisanej umowy byli dr Elżbieta Stokowska – Zagdan – prorektor ds. dydaktyki i badań PWSZ w Skierniewicach oraz mgr Mirosław Kret – dyrektor ZSP nr 3 w Łowiczu.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W piątek, 2 grudnia br., w gmachu naszej Uczelni odbyło się szkolenie dla studentów, rolników i właścicieli nieruchomości posiadających stare sady owocowe. W ramach szkolenia odbył się wykład nt. zakładania i projektowania tradycyjnego sadu, sposobów rozmnażania oraz zabiegów pielęgnacyjnych w sadzie. Nie zabrakło również zajęć praktycznych w sadzie.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Kierownik Biura Karier mgr Kinga Kwiatkowska i Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia dr Piotr Miller uczestniczyli w Forum Jakości 2016, które odbyło się w PWSZ w Elblągu. Mgr Kinga Kwiatkowska, jako ekspert afiliowany przez Komisję ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP, przedstawiła "Rolę Biur Karier w przygotowaniu i realizacji praktyk zawodowych na profilu praktycznym".

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Studenci III roku Zarządzania obszarami wiejskimi w ramach zajęć z przedmiotu „Chów zwierząt”, uczestniczyli w Centralnych Targach Rolniczych zorganizowanych w Nadarzynie. Podczas zwiedzania wystawy studenci poznali rasy zachowawcze krów, owiec, koni i drobiu. Zapoznali się z nowymi technologiami budowy budynków inwentarskich, ich wyposażeniem, ofertą zwierząt hodowlanych i zasadami współpracy z firmami rynku rolniczego.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W poniedziałek, 28 listopada br., odbyło się I spotkanie zespołu organizacyjnego IX Festiwalu Nauki. Podczas spotkania zostały przedstawione cele i założenia kolejnego Festiwalu Nauki. Ustalony został termin i hasło przyszłorocznego festiwalu. IX Festiwal Nauki przebiegał będzie pod hasłem „Różnorodność dla przyszłości”, termin realizowanego przedsięwzięcia to 24 – 31 maja 2017 rok.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W poniedziałek 28 listopada br., w murach naszej Uczelni gościliśmy przedstawicieli Zakładu Karnego w Łowiczu, tj. Dyrektora – ppłk. Krzysztofa Sznicera, Zastępcę Kierownika działu penitencjarnego – mjr. Zdzisława Kryściaka oraz Rzecznika prasowego - ppor. Roberta Stępniewskiego. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dr. Alojzego Pilicha, wykładowcy i opiekuna Koła Naukowego SECURUS.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego zaprasza na szkolenie pn. „Dawne odmiany drzew owocowych i ich uprawy", które odbędzie się 2 grudnia br., w PWSZ w Skierniewicach, w auli budynku F, w godzinach 10.00 – 15.00. Szkolenie jest całkowicie bezpłatne i kończy się uzyskaniem zaświadczenia.

(...) więcej
Nie załadowano obrazka

W dniu 25 listopada br. w siedzibie naszej Uczelni odbył się Konwent III kadencji PWSZ w Skierniewicach. JM Rektor uroczyście przywitał i przedstawił członków Konwentu. Podczas obrad Konwent zaopiniował sprawozdanie Rektora PWSZ w Skierniewicach za rok akademicki 2015/2016.

(...) więcej
3745
Przetargi
Oferty pracy
Dla mediów
Dla biznesu
Mapa strony

PAŃSTWOWA UCZELNIA
IM. STEFANA BATOREGO

ul. Batorego 64C
96-100 Skierniewice

tel. 46 834 40 00
fax. 46 834 40 07

NIP: 836-177-07-23
NUMER KONTA:
PKO BP 30 1020 4580 0000 1102 0067 5595